CELEBRACIONES INSTITUCIONALES

  • Dia del Educador
  • Dia del Estudiante
  • Dia de la Familia
  • Dia de la MUJER
  • Dia de la Virgen del Carmen
  • Dia de la TIERRA
  • Dia del AGUA
  • Dia del TRABAJO
  • Dia del IDIOMA
  • Dia del NO TRABAJO INFANTIL